image description

جزئیات خبر

image description
تحلیل تکنیکال شاروم 10 مهر

تحلیل تکنیکال شاروم 10 مهر

شاروم که در برآورد فروش خود ۲۰۰۰میلیارد تومان با حاشیه سود ۳۰٪ را پیش بینی کرده بود تا شهریور ۴۰۲ توانسته ۱۰۰۰میلیارد تومان را محقق سازد. 
میانگین فروش شاروم در هر ماه ۱۳۰ میلیارد تومان بوده اما در شهریور ماه با توجه به انجام تعهدات قراردادی با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و فروش فصلی کودهای تولیدی به این شرکت، مبلغ فروش به ۵۲ میلیارد تومان کاهش داشته که ناشی از کاهش مقدار فروش سولفات پتاسیم بوده است.
شاروم قصد افزایش سرمایه از مبلغ ۷۰ میلیارد تومان به ۱۳۰ میلیارد از محل انباشته را دارد و امروز ۱۰ مهر برای مجمع عمومی بطور فوق العاده متوقف می‌گردد.
شاروم برای خروج از روند نزولی و شروع موج ۵ صعودی نیاز به شکست محکم محدوده ۳۸۰۰ تومان را داشته و ۳۵۰۰ تومان برای آن حمایت محسوب می‌گردد.

با ما در تماس باشید

image description