image description

جزئیات خبر

image description
چگونه هایما در بورس کالا فروخته شد

چگونه هایما در بورس کالا فروخته شد

امروز در بورس کالای ایران در ۵ نوبت خودروی هایما عرضه شد که در پایان، دو نوبت عرضه بدون رقابت با همان قیمت پایه و ۳ نوبت عرضه هم با رقابت محدود فروخته شد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از کالاخبر، عرضه‌های امروز تالار خودرو در ۵ نوبت معامله شد. جزئیات آن به شرح زیر است:

هایما S۷ سفید

عرضه (دستگاه): ۴۰۰

تقاضا (دستگاه): ۴۴۸

معامله شده (دستگاه): ۴۰۰

قیمت پایه (ریال): ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کشف شده (ریال): ۸,۱۵۷,۸۸۷,۵۰۰

رقابت (درصد): ۰.۷۱

هایما S۷ مشکی آبنوس سفارشی

عرضه (دستگاه): ۲۰۰

تقاضا (دستگاه): ۲۲۸

معامله شده (دستگاه): ۲۰۰

قیمت پایه (ریال): ۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کشف شده (ریال): ۸,۳۴۶,۳۷۵,۰۰۰

رقابت (درصد): ۰.۱۴

هایما S۵ سفید

عرضه (دستگاه): ۲۰۰

تقاضا (دستگاه): ۲۷۴

معامله شده (دستگاه): ۲۰۰

قیمت پایه (ریال): ۷,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کشف شده (ریال): ۷,۲۱۰,۷۲۵,۰۰۰

رقابت (درصد): ۲.۲۱

هایما S۵ قرمز ونیزی

عرضه (دستگاه): ۵۰

تقاضا (دستگاه): ۱۱

معامله شده (دستگاه): ۱۱

قیمت پایه (ریال): ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

با قیمت پایه (ریال) معامله شد.

هایما S۵ نقره ای تیتانیوم

عرضه (دستگاه): ۵۰

تقاضا (دستگاه): ۴۶

معامله شده (دستگاه): ۴۶

قیمت پایه (ریال): ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

با قیمت پایه (ریال) معامله شد.

هایما S۵ با قیمت پایه فروخته شد

در نخستین نوبت عرضه های امروز در تالار خودرو، ۵۰ هایما S۵ قرمز ونیزی با قیمت پایه ۷۲۰ میلیون تومان روی تابلو رفت.

در نهایت برای هایما S۵ قرمز ونیزی ۱۱ تقاضا شکل گرفت که بدون رقابت و با همان قیمت پایه فروخته شد.

مابقی عرضه به صورت مچینگ عرضه میشود. همچنین عرضه کننده می‌تواند از ۵ بعدازظهر امروز تا ۹ صبح فردا عرضه مزبور را از مچینگ خارج کند.

تحویل خودروی مزبور به صورت سلف و سه ماهه در تاریخ ۶ اسفند خواهد بود.

عرضه هایما S۷ رقابت شد

در عرضه دوم تالار خودرو، ۴۰۰ دستگاه خودروی هایما S۷ سفید با قیمت پایه ۸۱۰ میلیون تومان روی تابلو رفت.

در نهایت پس از ۱۵ دقیقه، ۴۴۸ دستگاه تقاضا برای آن شکل گرفت که در پایان با لحاظ رقابت ۰.۷۱ درصدی با قیمت میانگین ۸۱۵.۷ میلیون تومان فروخته شد.

کمترین قیمت مچ شده ۸۱۵.۵ میلیون تومان به ثبت رسید.

تحویل خودروی مزبور به صورت سلف و سه ماهه در تاریخ ۶ اسفند خواهد بود.

رقابت هایما S۵ سفید به ۲ درصد رسید

در عرضه سوم هم ۲۰۰ دستگاه هایما S۵ سفید با قیمت پایه ۷۰۵.۵ میلیون تومان روی تابلو رفت.

در نهایت اینکه ۲۷۴ دستگاه برای ان تقاضا شکل گرفت که با لحاظ ۲.۲۱ درصد رقابت به قیمت هر دستگاه ۷۲۱میلیون تومان به فروش رفت.

کمترین قیمت مچ شده ۷۲۰.۵ ثبت شد.

تحویل خودروی مزبور به صورت سلف و سه ماهه در تاریخ ۶ اسفند خواهد بود.

هایما S۵ نقره‌ای با قیمت پایه فروخته شد

در عرضه چهارم امروز تالار خودرو، ۵۰ دستگاه هایما S۵ نقره‌ای تیتانیوم با قیمت پایه ۷۲۰ میلیون تومان روی تابلو رفت.

در نهایت ۴۶ دستگاه تقاضا برای عرضه مزبور شکل گرفت که با همان قیمت پایه فروخته شد.

مابقی عرضه به صورت مچینگ عرضه میشود. همچنین عرضه کننده می‌تواند از ۵ بعدازظهر امروز تا ۹ صبح فردا عرضه مزبور را از مچینگ خارج کند.

تحویل خودروی مزبور به صورت سلف و سه ماهه در تاریخ ۶ اسفند خواهد بود.

رقابت هایما S۷ محدود شد

در عرضه پایانی در تالار خودرو ۲۰۰ دستگاه با قیمت پایه هر دستگاه ۸۳۳.۵ میلیون تومان روی تابلو رفت.

۲۲۸ دستگاه با زمان بسیار اندکی برای عرضه مزبور تقاضا شکل گرفت که در نهایت با لحاظ رقابت ۰.۱۴ درصدی با قیمت میانگین ۸۳۴.۶ میلیون تومان فروخته شد.

کمترین قیمت مچ شده برای عرضه مزبور ۸۳۴.۵ میلیون تومان بود.

تحویل خودروی مزبور به صورت سلف و سه ماهه در تاریخ ۶ اسفند خواهد بود.

ارسال نظرات پس از سه ماه غیر فعال شده است.

با ما در تماس باشید

image description