image description

جزئیات خبر

image description
تدوین KYC: گامی مؤثر در کشف معاملات مشکوک و رفتارهای معاملاتی غیرمتعارف

تدوین KYC: گامی مؤثر در کشف معاملات مشکوک و رفتارهای معاملاتی غیرمتعارف

تدوین رهنمود شناسایی مشتریان (KYC) مبتنی بر سطوح ریسک‌های سه‌گانه، گامی مؤثر در کشف و گزارش‌دهی عملیات و معاملات مشکوک و همچنین رصد رفتارهای معاملاتی غیرمتعارف اشخاص مظنون، است. از طریق این رهنمود، سلامت بازار و معاملات براساس معیارهای مختلف ریسک، حفظ و تقویت می‌شود.

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)؛ با اشاره به اهمیت شناسایی مشتریان (KYC) در کسب کار به طور عام و در صنعت سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه به طور خاص اظهار کرد: مرکز مبارزه با پولشویی در سال جاری در راستای تدوین رهنمود شناسایی مشتریان، اقداماتی همچون سلسله‌ مطالعات و بررسی‌های کارشناسی و همچنین برگزاری جلسات متعدد با ارکان اجرایی همانند بورس‌ها و شرکت سپرده‌گذاری را در صدر برنامه‌های عملیاتی خود قرار داد.

صابر جعفروند آذر، با بیان اینکه رهنمود شناسایی مشتریان در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار، در قسمت لینک مربوط به مرکز مبارزه با پولشویی قرار گرفته، تصریح کرد: با توجه به رهنمود ارائه شده، اشخاص مشمول تحت نظارت در بازار سرمایه ضمن خودارزیابی، می‌توانند نسبت به نحوه اجرا و تدوین رویه‌ها با توجه به بازخوردهای حاصل، مورد نظارت و ارزیابی نهاد ناظر قرار بگیرند.

با تدوین رهنمود شناسایی مشتریان (KYC) مبتنی بر سطوح ریسک‌های سه‌گانه، گامی مؤثر در کشف و گزارش‌دهی عملیات و معاملات مشکوک و همچنین رصد رفتارهای معاملاتی غیرمتعارف اشخاص مظنون، برداشته شد. از طریق این رهنمود، سلامت بازار و معاملات براساس معیارهای مختلف ریسک حفظ و تقویت می‌شود.او رهنمود یادشده در انطباق با مقررات داخلی را مشتمل بر شناسایی ریسک در سطوح سه‌گانه ساده، معمول و مضاعف برشمرد و ابراز کرد: در این رهنمود، رویکرد شناسایی مشتریان، استاندارهای بین‌المللی در زمینه و شناخت لازم از مشتری (CDD) و دقت موردنیاز تقویت شده در شناخت مشتریان (EDD) لحاظ شده است.

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی ادامه داد: شناسایی مشتریان از ضروریات فعالیت در بخش‌های مختلف بازار است. این موضوع از جمله تکالیف قانونی سازمان بورس به عنوان دستگاه متولی و تمامی اشخاص مشمول تحت نظارت سازمان بورس تلقی می‌شود.

او با اشاره به اینکه شناسایی مشتریان، سرمایه‌گذاران و طیف متنوع فعالان در بازار سرمایه، موضع جدیدی نیست، تأکید کرد: این رویکرد با توجه به ضرورت و اهمیتی که داشته از ابتدا به نحوی که برآورنده نیازها بوده، انجام می‌شده است. با این حال، لزوم انطباق با قوانین و مقررات جاری، ضروت اقدامات هماهنگ، یکپارچه‌سازی و تدوین و رعایت استاندارهای ضروری در این خصوص را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

جعفروند با اشاره به ضرورت بازنگری و تدوین به‌روز شده رویه‌ها و فرایندهای شناسایی مشتریان از سوی سازمان بورس با مشارکت و همراهی زیرمجموعه‌ها و نهادهای تحت‌نظارت خود، خاطرنشان کرد: این اقدام مهم در راستای تکمیل فرایند شناسایی مشتریان متناسب با فعالیت‌ها و خدمات ارائه شده توسط نهادهای مختلف در بازار سرمایه و سطح‌بندی مشتریان و خدمات مبتنی بر ریسک‌های سه‌گانه فعالیت، خدمات و منطقه ضرورت دارد.

او افزود: بنابراین، لازم است سازمان بورس با انجام اقداماتی که با مشارکت زیر مجموعه‌ و نهادهای تحت نظارت انجام می‌شود، افزون بر حفظ انسجام در بازار سرمایه، بستری مناسب برای هماهنگی و اقدام ملی با همکاری با سایر حوزه‌ها و بازارها فراهم آورد.

به گفته رئیس مرکز مبارزه با پولشویی، از آنجا که امر شناسایی مشتریان، اقدام و فعالیتی فرایندی و مستمر است، بنابراین، بر حفظ پویایی و انطباق با قوانین و مقررات موجود و نیز الزامات و شرایط محیطی و تکنولوژیکی در این بخش از حوزه نظارتی سازمان بورس، توجه و تأکید شایانی می‌شود.

جعفروند آذر اظهار امیدواری کرد که با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم و اجرای کامل مرحله اساسی شناسایی در حوزه مشتریان (Know Your Customer)و شناسایی ارباب رجوع (Know Your Client)، زمینه‌های توسعه‌ای لازم در حوزه‌های نظارتی به منظور شناسایی مالک ذی‌نفع (Beneficial Ownership) و در بخش‌های عملیاتی برای نهادهای فعال در بازار سرمایه برای شناسایی کارکنان (Know Your Employee)، شناسایی گزارشگر (Know Your Correspondent) و شناسایی شخص ثالث ارائه‌دهنده خدمت (Know Your Third Party Service Provider) نیز فراهم شود.

پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)/
ارسال نظرات پس از سه ماه غیر فعال شده است.

با ما در تماس باشید

image description